Συριγγιο πρωκτου- Χαρτογράφηση- Σφιγκτήρες

Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ

Συριγγιο Πρωκτου

Το  συριγγιο πρωκτου (περιεδρικό ή περιπρωκτικό συρίγγιο) είναι μία παράπλευρη επικοινωνία μεταξύ ενός φανερού στομίου στο δέρμα με ένα στόμιο μέσα στον πρωκτό (αιτία του συριγγίου) και μπορεί να παρομοιασθεί με μία σήραγγα. Το περιεδρικό συριγγιο πολλές φορές ψηλαφάται σαν μία χορδή κάτω από το δέρμα. Από το στόμιο του συριγγίου στο δέρμα τρέχει συνήθως μία σταγόνα πύου.

Δημιουργία συριγγίου πρωκτού

Το συριγγιο εμφανίζεται συνήθως μετά από διάνοιξη (αυτόματη ή χειρουργική) του περιεδρικού αποστήματος. Εάν το περιεδρικό απόστημα οφείλεται σε στόμιο μέσα στον πρωκτό (όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές), η αιτία του αποστήματος παραμένει μετά από την διάνοιξη του. Στην περίπτωση αυτή, το απόστημα επανεμφανίζεται ή το τραύμα διάνοιξης δεν κλείνει εντελώς και τρέχει λιγο υγρό (συριγγιο). Η απλή χειρουργική διάνοιξη του αποστήματος και η αφαίρεση του πύου δεν αρκεί για την θεραπεία του στομίου στον πρωκτό. Πρέπει να αντιμετωπισθεί μόνιμα η κύρια αιτία της μόλυνσης, δηλ. το πρωκτικό στόμιο.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στην ειδική ιστοσελίδα μου www.syriggio.gr

Το περιεδρικό συριγγιο είναι συχνή εκδήλωση μιάς εντερικής φλεγμονής, της νόσου του Crohn.

Διάγνωση στο συριγγιο πρωκτού

Η ακριβής εντόπιση του συριγγίου (χαρτογράφηση) επιτυγχάνεται με το ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα ή με την μαγνητική τομογραφία. Από την 20ετή εμπειρία μας στο πρωκτολογικό ιατρείο, πιστεύουμε ότι το ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα εντοπίζει την ανατομία του συριγγίου με πολύ μεγάλη ακρίβεια, σε σύγκριση με την μαγνητική τομογραφία.

Με την χαρτογράφηση εντοπίζονται:

  • Η αιτία του συριγγίου (πρωκτικό στόμιο)
  • Η πορεία του συριγγίου (εντοπίζονται όλες οι διακλαδώσεις)
  • Η ανατομική σχέση του συριγγίου με τους σφιγκτήρες (πρόληψη της ακράτειας κοπράνων).
  • Η εξέταση είναι ιδαίτερα απαραίτητη στις γυναίκες που πάσχουν από συρίγγια, επειδή οι σφιγκτήρες είναι αδύναμοι (κατασκευή, τραυματισμός από τοκετούς).
  • Η εξέταση έχει σημαντική θέση στις συχνές περιπτώσεις ατελούς θεραπείας και επανεμφάνισης των συριγγίων.
  • Μετά από λεπτομερή χαρτογράφηση των συριγγίων, η χειρουργική επέμβαση είναι ασφαλής και αποτελεσματική.

Η μαγνητική τομογραφία, όπως εκτελείται στην χώρα μας, δεν δυναται να δώσει τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την σωστή θεραπεία του συριγγίου.

Tα συρίγγια πρωκτού που περιλαμβάνουν σημαντικό τμήμα των σφιγκτήρων του πρωκτού λέγονται υψηλά ή διασφιγκτηριακά. Στα συρίγγια αυτά υπάρχει κίνδυνος ακράτειας κοπράνων. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γινει η απλή διάνοιξη του συριγγίου.

Η διάκριση γίνεται σαφώς με το υπερηχογράφημα. H μαγνητική τομογραφία δεν μπορεί να διαγνώσει σαφώς το μήκος των σφιγκτήρων που συμπεριλαμβανεται.

Θεραπεία των συριγγίων

Γιατί τα συρίγγια θεραπεύονται δύσκολα

Βιβλιογραφία σχετικά με την χαρτογράφηση

Σχετικό PDF

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutube

συριγγιο - Απόστημα Πρωκτού Πως δημιουργούνται τα συρίγγια