Κύστη Κόκκυγα (τριχοφωλεϊκό συρίγγιο)

Η κύστη κόκκυγα ή κοκκυγικό συρίγγιο είναι μία χρόνια φλεγμονώδης εξεργασία που περιλαμβάνεται στις παθήσεις της ιεροκοκκυγικής περιοχής . Η κατάσταση αυτή, που περιγράφηκε πρώτα το 1880 από τον Hodges, δεν παρατηρείται πριν την εφηβεία και σπανίως μετά την ηλικία των 45 ετών, ενώ αφορά κυρίως τον ανδρικό πληθυσμό με αναλογία 3:1.

Η αιτιολογία της πάθησης είναι ασαφής. Ίσως είναι συγγενής, ωστόσο, η πιθανή τραυματική αιτιολογία υποδηλώνεται από το γεγονός ότι η οπή βρίσκεται σε ένα σημείο που ασκούνται ισχυρές δυνάμεις διάτμησης στην καθιστή θέση. Μια εξίσου ελκυστική υπόθεση είναι ότι οι αποπίπτουσες τρίχες της περιοχής διεισδύουν στο δέρμα οδηγώντας στο σχηματισμό φλεγμονής, γεγονός που συνήθως συμβαίνει στο σημείο αυτό. Πέρα από την έντονη τριχοφυΐα, άλλοι παράγοντες που μπορεί να συντελέσουν στην πρόκληση της πάθησης είναι η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή, η μηχανική τριβή, ο τοπικός ερεθισμός, διάφορες ορμόνες κ.α.

Οι ασθενείς συνήθως παρουσιάζονται με οξύ απόστημα ή με μία χρονίως απεκκρίνουσα κοιλότητα. Στα συμπτώματα της κύστης κόκκυγα περιλαμβάνονται η ήπια διόγκωση της περιοχής και η δημιουργία σκληρίας, η ανάπτυξη φλεγμονής με ταυτόχρονη εκροή πυώδους υγρού και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και πυρετός. Επιπλέον, η κύστη μπορεί να υφίσταται για πολλά χρονιά χωρίς ιδιαιτέρα ενοχλήματα.

Οι κύστεις κόκκυγα πρέπει να αφαιρούνται ολοκληρωτικά ή να εξωτερικεύονται. Οι οξέως φλεγμαίνουσες κύστεις πρέπει να διανοίγονται και να παροχετεύονται (εδώ απαιτείται χειρουργικός καθαρισμός), ενώ πρέπει να επιτυγχάνεται και η ταυτόχρονη απομάκρυνση των συνοδών πόρων και των συριγγίων. Μετά από αυτό, η κύστη αφήνεται ανοιχτή και γίνονται τακτικές αλλαγές μέχρι να κλείσει. Μία κύστη κόκκυγα που εμφανίζει σημεία χρονιότητας πρέπει επίσης να αντιμετωπίζεται χειρουργικά. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τη χειρουργική τεχνική που ακολουθείται πρέπει πάντα να προλαμβάνεται τυχόν υποτροπή.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

deafault