00-04-2020 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΑΣ - ΡΑΓΑΔΑΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Ασθενής 50 ετών προσήλθε με προπίπτουσα αιμορροιδα που προκαλούσε ραγάδα. Συζητηθηκαν οι θεραπευτικές επιλογές και αποφασίσθηκε η αντιμετώπιση στο ιατρείο. Τοποθετήθηκαν ελαστικοί δακτύλιοι στον αιμορροιδικό όζο και έγινε ένεση φαρμάκου μέσα στην ραγάδα. Ο ασθενής ειναι πάρα πολύ καλά και τα συμπτώματα εξαφανίσθηκαν εντελώς.