Fisur me trajtim të vështirë

Fisur me trajtim të vështirë

Teknika të sofistikuara zbatohen në rast se fisura është shumë  lart. Këto teknika, në shkallë ndërkombëtare, zabtohen për fisurat e ...
Read more
Diagnoza për absces anal dhe fisurat anale

Diagnoza për absces anal dhe f...

Diagnoza për absces anal dhe fisurat anale Trajtimi i duhur për fisurat anale kërkon kartografi paraoperative me ekografi endoskopike i ...
Read more