Υπερηχοτομογραφική διερεύνηση των περιεδρικών αποστημάτων και συριγγίων. Ελληνική Χειρουργική 2002,74:27 -34

Υπερηχοτομογραφική διερεύνηση των περιεδρικών αποστημάτων και συριγγίων. Απόστολος Σταματιάδης Διαγνωστικο-Θεραπευτικο…

Details