Συρίγγιο – Απόστημα Πρωκτού

You are here:

Συρίγγιο – Απόστημα Πρωκτού: Τι είναι

Το απόστημα και συρίγγιο είναι μία συχνή πάθηση του πρωκτού και της περιπρωκτικής περιοχής με φλεγμονές και εκροή υγρού. Το απόστημα- συρίγγιο πρωκτού καμιά φορά έχει δύσκολη θεραπεία και  που πολύ συχνά επανεμφανίζεται.

Περιεδρικό απόστημα & Συρίγγιο: Πώς συνδέονται μεταξύ τους;

Το απόστημα πρωκτού (ή αλλιώς περιεδρικό/περιπρωκτικό απόστημα) είναι η οξεία- απότομη- επώδυνη φάση και το συρίγγιο πρωκτού  είναι η μακροχρόνια- σχετικά ανώδυνη φάση με εκροή πύου. Συχνά υπάρχουν εξάρσεις και υφέσεις. Το απόστημα εμφανίζεται σαν επώδυνη διόγκωση, σπάνια με πυρετό. Η φλεγμονή θεραπεύεται με χειρουργική αφαίρεση του πύου. Μετεγχειρητικά  παραμένει συχνά ένα συρίγγιο, δηλαδή ένα στόμιο από το οποίο τρέχει υγρό.

 

Αίτια

Τα αποστήματασυρίγγια προέρχονται από μόλυνση σε ένα εσωτερικό στόμιο. Εάν δεν υπάρχει στόμιο η φλεγμονή οφείλεται σε ιδρωταδενίτιδα που είναι συχνή στους καπνιστές και τους παχύσαρκους. Τα συρίγγια με εσωτερικό στόμιο σπάνια οφείλονται στην νόσο Crohn, σε τραυματισμό και σε ξένο σώμα. Αλλες σπάνιες μορφές είναι τα μετεγχειρητικά, μετά εγχείρηση pouch ,τα ορθοκολπικά και τα συρίγγια με την ουρήθρα.

 

Συρίγγιο πρωκτού: Συχνότερα Συμπτώματα

Τα αποστήματα εκδηλώνονται ξαφνικά, μέσα σε λίγες ημέρες με διόγκωση που πονάει και καμιά φορά πυρετό. Τα συρίγγια εμφανίζονται σαν ένα στόμιο ή πολλά στόμια από τα οποία τρέχει πύον. Το στόμιο αυτό μπορεί να ανοιγοκλείνει ή αντίθετα στην περίπτωση της ιδρωταδενίτιδας να είναι σε μεγάλο αριθμό. Καμιά φορά τα συρίγγια είναι τυφλά και έχουν στόμιο μόνον μέσα στον πρωκτό. Τελικά το συρίγγιο είναι μία σήραγγα (τούνελ) που συνήθως έχει ένα στόμιο στο δέρμα και άλλο μέσα στον πρωκτό. Η σήραγγα μπορεί να διαπερνά τους σφιγκτήρες.

 

Διάγνωση – Προεγχειρητικός έλεγχος

Ένα σημαντικό στοιχείο στην διάγνωση των συριγγίων και την σωστή χειρουργική θεραπεία των είναι η ρίζα, δηλαδή η ακριβής εντόπιση του στόμιου μέσα στον πρωκτό. Αλλα απαραίτητα στοιχεία είναι η σχέση με τους σφιγκτήρες (κυκλικοί μυς του συγκρατούν τα κόπρανα) και  πόση αναλογία σφιγκτήρων βρίσκεται κάτω από το συρίγγιο,  Η εξέταση από έμπειρο γιατρό δίνει πολλές πληροφορίες. Μία συχνή διαγνωστική εξέταση είναι η μαγνητική τομογραφία. Όμως, εμείς στο ιατρείο μας, εδώ και 25 χρόνια χρησιμοποιούμε το 3d ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα. Η μακροχρόνια εμπειρία, επιτρέπει να  έχουμε άμεση διάγνωση και πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Το υπερηχογράφημα μας δίνει την δυνατότητα να κάνουμε μετρήσεις σε χιλιοστά. Η μαγνητική τομογραφία  στην καλύτερη των περιπτώσεων δίνει ασαφείς απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα και στην χειρότερη των περιπτώσεων είναι εντελώς λανθασμένη.

 

Θεραπεία αποστήματος/συριγγίου – Τεχνικές (laser)

Τα αποστήματα που περιέχουν πύον με  πρέπει να αντιμετωπισθούν με διάνοιξη και αφαίρεση του πύου. Τα αποστήματα αντιμετωπίζονται με χειρουργική αφαίρεση του πύου. Εάν το χειρουργείο  καθυστερήσει τα αποστήματα διογκώνονται και ο ασθενής ταλαιπωρείται πολύ. Σπάνια μπορεί να πάθει σηψαιμία. Εάν δεν αντιμετωπισθούν χειρουργικά, τα αποστήματα τελικά  σπάνε μόνα τους και φεύγει το πύο. Όμως στην περίπτωση αυτή το απόστημα έχει επεκταθεί πολύ, μπορεί να διεισδύσει μέσα στους σφιγκτήρες και η οριστική θεραπεία γίνεται δυσκολότερη. Επειδή συχνά προέρχονται από ένα στόμιο μέσα στον πρωκτό, συχνά παραμένει ένα συρίγγιο το οποίο θα αντιμετωπισθεί σε δεύτερη φάση. Η άποψη ότι η κακή παροχέτευση του αποστήματος προκαλεί το συρίγγιο είναι εντελώς λανθασμένη. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, από εξειδικευμένο χειρουργό- πρωκτολόγο  και μετά από λεπτομερή υπερηχοτομογραφικό έλεγχο, μπορεί να γίνει πλήρης θεραπεία του αποστήματος-συριγγίου στην πρώτη χειρουργική επέμβαση. Τα αντιβιοτικά χορηγούνται σε περίπτωση που ο μη εξειδικευμένος χειρουργός, ειδικά εάν λείπει το ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα,  δεν μπορεί να εντοπίσει το απόστημα. Τα αντιβιοτικά συχνά καταφέρνουν να κουκουλώσουν την φλεγμονή, η οποία πολύ συχνά επανέρχεται σε μεγαλύτερη έκταση.

 

Λίγα λόγια για τις διάφορες τεχνικές αντιμετώπισης των συριγγίων – αποστημάτων

Υπάρχουν πολλές τεχνικές (πάνω από δέκα) για την θεραπεία των συριγγίων. Η ύπαρξη και η χρήση μεγάλου αριθμού τεχνικών δείχνει ότι καμία από αυτές δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Βασικός σκοπός είναι πρώτον να μην κοπούν οι σφιγκτήρες, δεύτερο να θεραπευθεί οριστικά το συρίγγιο και τρίτο να μην δημιουργηθεί μεγάλο τραύμα.  Τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί πολλές μέθοδοι και πολλά μηχανήματα. Στην αρχή έχουν διαφημισθεί, με οικονομικό και διαφημιστικό όφελος, σαν τελική λύση, αλλά με την πάροδο του χρόνου έρχονται όλα τα μειονεκτήματα τους στην επιφάνεια.

Η πιο παλιά και απλή τεχνική είναι η διάνοιξη του συριγγίου. Η πιο απλή θεραπεία του συριγγίου είναι η διάνοιξη του συριγγίου. Με απλά λόγια, δηλαδή η κατεδάφιση της οροφής του τούνελ και η ισοπέδωση του. Αυτή η τεχνική δημιουργεί προβλήματα σπάνια, όταν το συρίγγιο διαπερνά ένα σημαντικό τμήμα των σφιγκτήρων. Η χρήση ράμματος seton (χαλαρού ή διατέμνοντος) για πιο δύσκολα συρίγγια είναι γνωστή από την εποχή του Ιπποκράτη. Τα τελευταία χρόνια έχουν επινοηθεί πολλές καινούργιες τεχνικές (LIFT, flap, AFP, Permacol, VAAFT, OTSC κλπ). Ορισμένες έρχονται και φεύγουν σαν τους κομήτες αφού εμφανισθούν τα μειονεκτήματα των. Η τεχνική Filac- Laser σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι μία μέθοδος που υπόσχεται πολλά επειδή δεν προκαλεί κανένα τραυματισμό και δεν προκαλεί ζημιά στους σφιγκτήρες. Το ποσοστά επιτυχίας, σύμφωνα με τον δημιουργό της μεθόδου φθάνουν το 60-70%.

 

Σημαντική η επιλογή του σωστού πρωκτολόγου

Ένας πρωκτολόγος εξοικειωμένος με τα συρίγγια δεν χρησιμοποιεί μόνον μία τεχνική αλλά αναζητεί την κατάλληλη για κάθε περίπτωση. Δεν πρέπει να κρύψουμε ότι συχνά, για μία συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση συριγγίου σε ασθενή, χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες τεχνικές για το καλύτερο αποτέλεσμα. Ορισμένα συρίγγια μπορούν  να θεραπευθούν μέσα σε μισή ώρα. Τα πιο δύσκολα απαιτούν υπομονή και πολλές χειρουργικές επεμβάσεις για ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Το βασικότερο όλων είναι η σωστή επιλογή του χειρουργού- πρωκτολόγου. Εάν έχει δημιουργηθεί σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ασθενούς και χειρουργού- πρωκτολόγου, η οριστική θεραπεία είναι πολύ πιθανή. Σε δύσκολες περιπτώσεις ο ασθενής πρέπει να έχει υπομονή.

 

Μετεγχειρητική πορεία

Μετά από εγχείρηση για laser, όπου αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί, δεν υπάρχει τραύμα και ο χειρουργημένος μπορεί να επανέλθει στις δραστηριότητες του σε μία-δυο μέρες. Στις άλλες μεθόδους υπάρχει άλλοτε άλλης έκτασης τραύμα από το οποίο τρέχει υγρό. Αυτό απαιτεί συχνές αλλαγές και πλύσιμο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ